Piektdiena 26. aprīlis 2019

DAYDREAMERS VIP TELTS NOTEIKUMI

DAYDREAMERS zvanu telšu lietošanas noteikumi festivālā POSITIVUS.
DAYDREAMERS zvanu telšu pilsētiņas iedzīvotāji, veicot telšu rezervāciju, piekrīt
 zemāk minētajiem noteikumiem un apņemas tos stingri ievērot.
 Noteikumi tiek piemēroti festivāla norises laikā 2019. gada 26. un 27. jūlijā “Zvejnieku 
parkā” Salacgrīvā. Ierašanās Zvanu telšu pilsētiņā iespējama no 26. jūlija plkst. 12:00, savukārt uzturēšanās tajā iespējama līdz 28. jūlija plkst 10:00.
DAYDREAMERS telšu pilsētiņas iedzīvotāju pienākumi:
1.1. Ierodoties DAYDREAMERS zvanu telšu pilsētiņā, recepcijas telts darbiniekiem
 uzrādīt telšu rezervācijas apliecinājumu, aproci un derīgu personu apliecinošu dokumentu 
(ID vai pilsoņa pasi), lai veiktu rezervācijas salīdzināšanu un noslēgtu savstarpēju telts lietošanas līgumu.
1.2. DAYDREAMERS komandas darbiniekiem ir tiesības iegūt uzrādītā dokumenta
 skenētu kopiju, izmantojot to kā līguma sastāvdaļu.
1.3. Zvanu telšu pilsētiņas iedzīvotājiem ir pienākums slēgt līgumu, kas paredz ievērot
 Zvanu telšu saudzīgu lietošanu un bojājumu nepieļaušanu. Šo noteikumu neievērošanas 
gadījumā var tikt piemērots naudas sods vai lietas nodošana izskatīšanai attiecīgajām instancēm.
1.4. Telšu lietošanas līgumu slēdz vismaz viena atbildīgā persona no katras telts
 iedzīvotājiem. Personai jābūt vismaz 18 gadus vecam un jāuzņemas pilna atbildība par
 telts lietošanas noteikumu ievērošanu.
1.5. Pēc rezervācijas pārbaudes un veiksmīgas apstiprināšanas, viesiem tiks ierādīta
 rezervētā telts, kā arī tiks nodota svarīgākā informācija par telts lietošanu un uzturēšanos
 šajā teritorijā.
2. DAYDREAMERS zvanu telšu pilsētiņā
AIZLIEGTS:
2.1. Bojāt tās sākotnējo konstrukciju- pārvietot, nojaukt, pārsiet un/vai savienot atsaites;
2.2. Smēķēt teltī vai tās tuvumā; (tai skaitā arī elektroniskās cigaretes vai lietot citus
 līdzīgus priekšmetus)
2.3. Kārt un/vai žāvēt apģērbu vai citus priekšmetus telts iekšpusē un ārpusē;
2.4. Teltī vai telts tuvumā lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, grilus, eļļas lampas, lāpas
 u.tml.);
2.5. Tīši bojāt telts konstrukciju un tajā atrodošos inventāru, kā arī piemēslot telti un tās 
apkārti;
2.6. Lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās vielas;
2.7. Ievest dzīvniekus;
2.8. Ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību un veselību;
2.9. Ar pārlieku skaļu uzvedību traucēt citu Zvanu telšu iemītnieku atpūtu;
3. DAYDREAMERS zvanu teltis neuzņemas atbildību par prasībām, kas saistītas ar
 personu traumām, īpašuma zaudēšanu vai bojājumiem, kas radušies Zvanu telšu pilsētiņā, ja vien nav pierādīts, ka tie radušies bojātu materiālu, nekorektas apdares vai neuzmanības rezultātā no DAYDREAMERS puses.
3.1. Sūdzību gadījumā, zvanu telšu pilsētiņas iedzīvotājumiem vipirms jāveršas pie zvanu telšu pilsētiņas darbiniekiem.