Kur Palikt

Kur Palikt

TELŠU PILSĒTIŅAS NOTEIKUMI

Telšu pilsētiņā var iekļūt tikai tie FESTIVĀLA apmeklētāji, kuri iegādājušies telšu pilsētiņas biļetes un kuriem ir derīga FESTIVĀLA aproce. Lai iekļūtu un uzturētos telšu pilsētiņā, apmeklētājiem jābūt derīgai FESTIVĀLA ieejas aprocei un telšu pilsētiņas aprocei.

Telšu pilsētiņas teritorijā aizliegts:

-lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, grilus, eļļas lampas, lāpas u.tml.);

ienest alkoholiskus dzērienus;

-lietot narkotiskās vielas;

-ievest telšu pilsētiņas teritorijā dzīvniekus;

-veikt komercdarbību FESTIVĀLA teritorijā, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar FESTIVĀLA organizatoriem;

-veikt jebkādu preču vai pakalpojumu reklamēšanu, piedāvāšanu vai izplatīšanu, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar FESTIVĀLA organizatoriem;

-ar savu uzvedību apdraudēt citu FESTIVĀLA apmeklētāju drošību;

-ievest jebkādus pārvietošanās līdzekļus;

-bojāt citu apmeklētāju īpašumu.